Msza Święta – Sancta Missa

Msza Święta - Sancta Missa

Wiary nie można tylko ograniczać do duchowości. Jest toż przede wszystkim świadectwo. Potrzeba je dawać nie tylko poprzez słowa, ale jednocześnie uczynki. W historii sporo można przeczytać o ludziach jacy ponieśli męczeńską śmierć, ponieważ nie wyparli się Chrystusa. Choć w katolicyzmie następowały zmiany. Niewątpliwie do dziś jest polemika, czy toż było uzasadnione, bądź też nie. Ewidentnej przemianie uległa msza święta. Zmodernizowano nieomal całą jej strukturę. Dawniej w Kościołach odprawiana była msza trydencka, którą skodyfikowano na Soborze Trydenckim. Tu oddawano absolutnie cześć Zbawicielowi. Gdyż duchowny stał tyłem do ludzi, czyli oczy wiernych nie były zwrócone na niego, tylko na to co dzieje się w czasie liturgii, czyli uobecnienie Ofiary Chrystusa. Więcej na: sanctamissa.pl.