Karta charakterystyki

Karta charakterystyki

Firma Biuro Doradztwa Chemicznego jest przedsiębiorstwem zajmującym się wykonywaniem usług, konsultacji oraz badań dla producentów i dystrybutorów wyrobów chemicznych. W ramach oferty wykonywanych przez firmę usług wchodzi między innymi przygotowywanie kart charakterystyki substancji chemicznych (MSDS) tj. opis zagrożeń jakie może spowodować dana substancja i opis jej właściwości fizycznych i chemicznych. Usługi związane z kartami charakterystyki obejmują także aktualizację i tłumaczenie kart charakterystyki. Do innych składników oferty Biura zaliczyć można usługi doradcze dotyczące dyrektyw REACH oraz CLP, usługi powiązane z DPL i tłumaczenia naukowe artykułów chemicznych z angielskiego na polski oraz z jęz. polskiego na jęz. angielski.