Mediator Gdańsk – Beata Nowakowska

Mediacje, a jak mówią niektóre oficjalne źródła alternatywna metoda rozwiązywania sporów są znakomitą odmianą dla przeciągającego się procesu sądowego. Jest tak dlatego, że w przypadku mediacji warunkiem podstawowym jest prawdziwa wola podjęcia mediacji, a nie przykry obowiązek wynikający z wezwania przed oblicze sądu.

Zakładając, że obie strony konfliktu mają wolę porozumienia i prawdziwie opisują swoje oczekiwania można stwierdzić, że najczęściej potrzeba tylko śmiałej decyzji akceptującej mniejsze zło jakim jest zapłata tylko części zapłaty za wykonane prace. Lepiej przecież mieć choć część środków na zapłacenie kosztów niż po czasie procesu dowiedzieć się, że nie ma czego wyegzekwować.

W Gdańsku mediacjami zajmuje się między innymi adwokat Beata Nowakowska, której kancelaria mediatora me pomoże rozwiązać problem.