Notariusz w Krakowie

Notariusz Joanna Bronoszkiewicz zazwyczaj koncypuje akty notarialne i wzory aktów. Gabinet notarialny zajmuje się przygotowywaniem uwierzytelnionych odpisów dowodów, sporządza protesty weksli oraz czeków, magazynuje depozyty, akceptuje oświadczenia dotyczące zapisów. Do jego zadań wypada również poświadczanie własnoręcznego podpisu, potwierdzanie prawdopodobieństwa odpisu, notowanie protokołów oraz inne operacje notarialne, posiadające na celu nadanie dokumentom legalności jurydycznej.