Spawanie tworzyw

Najważniejszymi cechami segmentów wyprodukowanych z metali i zapraw murarskich jest ich wieczność, odporność na obciążenie, zachowanie kształtu. Aby elementy wykonane z wyżej wymienionych tworzyw trwale zachowały wymagane właściwości możliwie najdłużej potrzebne jest stworzenie powłok chroniących płaszczyzny tych elementów przed warunkami zewnętrznymi – Głównie w miejscach styku danych komponentów. Naprzeciwko pragnieniom kupujących wysuwa się spawanie tworzyw najlepszej jakości. Istnieją surowce odporne na zły wpływ warunków szkodliwych. Jeżeli istnieje taka ewentualność musimy skorzystać z elementów zrobionych z plastiku. Nie każde podzespoły powinny być wyprodukowane jako całość, wybrane muszą być zespolone w odmienny sposób.