Szkolenia techniki obrony ceny

Kryzys stał się jeszcze jednym sposobem na targowanie ceny przez klienta, teoretycznie zdawałoby się, nie do odparcia. Warsztat z obrony ceny jest odpowiedzią na aktualne potrzeby sprzedawców powiązane ze kontrargumentowaniem zastrzeżeń konsumentów i negocjacjami cenowymi. Handlowcy nabędą m.in zdolność pracy z siedmioma skutecznymi i pewnymi sposobami obrony ceny.

Kurs sprawdzone techniki obrony ceny jest odpowiedzią na aktualne potrzeby organizacji.

Celem warsztatu jest zatem przyswojenie skutecznych narzędzi, konkretnych zdań, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie korzystnego rezultatu negocjacyjnego i kontynuacja dyskusji cenowych na partnerskich zasadach.

Uczestnicy warsztatu poznają i przećwiczą na prawdziwych i realnych sytuacjach handlowych z ich doswiadczenia zawodowego odpowiedzi na zastrzeżenia cenowe oraz profesjonalną prezentację oferty.