Komórki fotoelektryczne w windach dla niepełnosprawnych

Komórki fotoelektryczne w windach dla niepełnosprawnych

Ciągle zwieszająca się ilość systemów bezpieczeństwa w urządzeniach dźwigowych, a co za tym idzie i w windach dla niepełnosprawnych, a może nawet przede wszystkim w urządzeniach dla niepełnosprawnych spowodowała że instalowane są fotokomórki w coraz to większych ilościach. Komórka fotoelektryczna, zwana inaczej fotodiodą, przetwa­rza dostarczone do niej światło w energię prądu elektrycznego. Działanie komórki fotoelektrycznej polega na wykorzystaniu zja­wiska emisji fotoelektronowej, zwanego też fotoefektem albo ze­wnętrznym zjawiskiem fotoelektrycznym.

Fotokomórka taka instalowana często przy drzwiach wind dla niepełnosprawnych składa się z katody o powierzchni światłoczułej i anody umieszczonej w bańce szklanej, z której wypo mpowano powietrze . Katoda i anoda są połączone z baterią, a ano­da z biegunem dodatnim i obciążeniem stanowiącym pewien opór. Światło padając na katodę wywołuje emisję elek­tronów, które podobnie jak w diodzie pod działaniem pola elek­trycznego podążają ku anodzie i w obwodzie zewnętrznym foto­komórki powstaje prąd anodowy. Jeżeli na katodę zainstalowaną drzwiach w dźwigi dla niepełnosprawnych pada strumień zmierzchowy to ma on na celu automatyczne przerwanie procesu zamykania się drzwi . Istotną częścią tego przekaźnika jest ko­mórka fotoelektryczna, w obwodzie której, podczas gdy jest jasno, płynie prąd. Z chwila przerwania strumienia światła ustaje emisja elektronów w komórce i w jej obwodzie przestaje płynąć prąd, brak prądu w przekaźniku staje się impulsem uruchomienia urządzenia włą­czające dedykowany obwód. Tego typu układy z fotokomórkami zainstalowanymi w windach dla niepełnosprawnych można znaleźć na platformy dla niepelnosprawnych.