Coaching wrocław

Coaching to pogawędka, —ale nie typowa, gdyż pozbawiona jest jakiejkolwiek oceny oraz złotych rad ze strony prowadzącego rozmowę coachingową. Czujemy się w trakcie takiej sesji bezpiecznie oraz możemy zrozumieć siebie, odkryć zasoby oraz możliwości które w sobie posiadamy

Prawdziwy coaching robiony poprzez IES dotyczy punktów takich jak: awans zawodowy, motywacja, predyspozycje, osiąganie celów oraz wiele więcej. Spotkania z coachem winnym być długotrwałe, nie należałoby kończyć na jednym spotkaniu, ponieważ nie jesteśmy w stanie w czasie pojedynczej wizyty nic przydatnego dla nas.