SKYEYE

SKYEYE

Indeks gruntów i budynków, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, inwentaryzacja budowli hydrotechnicznych to tylko nieliczne przykłady działań, do realizacji których istotne jest użycie zobrazowań terenu: ortofotomapa, numeryczny model terenu czy chmura punktów to niektóre z nich. Najnowsza technologia umożliwia pozyskanie danych do stworzenia wymienionych produktów poprzez wykorzystanie bezzałogowego samolotu zaopatrzonego w odpowiednią aparaturę optyczną. Otrzymane z nalotu dane gwarantują precyzyjną i aktualną prezentację obszaru.Firma Skyeye tworzy numeryczne modele powierzchni, ortofotomapy, zobrazowania 3D, które są wykorzystywane w wielu branżach. Dostarczane przez Skyeye mapy precyzyjnie oddają rozmiary, kształt oraz odległości, cechują się wysoką dokładnością. Pozyskiwanie danych przy użyciu dronów jest mniej kosztowne niż zastosowanie tradycyjnych rozwiązań.