Ośrodek terapii uzależnień – Dom nadziei

Ośrodek terapii uzależnień - Dom nadziei

Katolicki Ośrodek Uzależnień „Dom Nadziei” im. Ks. Jana Barthiera, jest stacjonarnym i całodobowym oddziałem terapii i rehabilitacji dla młodzieży w wieku 14-21 lat, uzależnionej od substancji psychoaktywnych, w tym z podwójną diagnozą czyli takim jak np.: zaburzenia nerwicowe. eczenie uzależnień to podstawowa działalność naszego Ośrodka. Pomagamy osobom, które tej pomocy potrzebują. Jeśli chcesz też możesz pomóc zgadzając się na przekazanie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Nasz ośrodek terapii uzależnień to fachowa organizacja, która udziela pomocy nie tylko uzależnionym, ale także ich rodzinom. Zawsze kierujemy się wartościami chrześcijańskimi. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do pomocy.