Straty mocy w maszynach piekarniczych

Straty mocy w maszynach piekarniczych

W każdej maszynie elektrycznej, przetwarzającej energię me­chaniczną w elektryczną albo odwrotnie elektryczną w mechaniczną zachodzą straty energii, które objawiają się grzaniem maszyny. W zależności od tego jakie straty mocy ma silnik napędzający np. maszynę piekarniczą można określić sprawność danej maszyny. Straty mocy związane są oczywiście z nagrzewaniem się maszyn co oczywiście konstruktorzy maszyn piekarniczych muszą wziąć pod uwagę przy projektowaniu tego typu urządzeń, ponieważ temperatura ma bardzo duże znaczenie na niemal każdym etapie produkcji pieczywa.

Straty występujące w maszynach piekarniczych które można zobaczyć na stronie urządzenia piekarnicze dzielą się na:

– Straty mocy w miedzi uzwojenia twornika i uzwojenia wzbu­dzenia spowodowane przez płynący w nich prąd. Straty te powo­dują nagrzewanie się uzwojeń maszyny.

– Straty mocy w stali powstają wskutek wirowania twornika w polu magnetycznym. Składają się na nie straty z histerezy, któ­ra występuje wobec stałego przemagnesowywania stali twornika, oraz straty z prądów wirowych powstające w stali twornika pod­czas jego wirowania. Straty te wywołują rozgrzewanie się stali twornika i nabiegunników, a ich wartość zależy od prędkości obro­towej twornika.

– Straty mechaniczne powstające na skutek tarcia szczotek o ko­mutator, tarcia części wirujących o powietrze oraz tarcia w łoży­skach. Straty te wywołują również rozgrzewanie poszczególnych części maszyny.

Wartość wymienionych strat wpływa na sprawność maszyny piekarniczej.