Czy wykonanie pieczątki firmy jest niezbędne?

Czy wykonanie pieczątki firmy jest niezbędne?

Gdy startujemy z własną działalnością gospodarczą, prędzej czy później napotkamy konieczność użycia pieczątki firmowej. Ale czy wyrobienie pieczątki jest nieodzowne? Otóż w oparciu o przepisy prawa na przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania pieczątki firmowej. Tak więc teoretycznie możemy sami podjąć decyzję czy chcemy taką pieczątkę posiadać czy też nie. Jeśli jednak zrezygnujemy z jej wyrabiania, możemy napotkać pewne trudności w toku działalności. I tak utrudnienia spotkać nas mogą podczas załatwiania formalności w Urzędzie Skarbowym, jako że na dużej ilości druków jest napis „podpis i pieczęć przedsiębiorcy”. W tej sytuacji możemy złożyć oświadczenie o braku pieczątki lub niedługie objaśnienie na wypełnianym druku i nie powinniśmy mieć większych kłopotów. Przecież skoro przepisy prawa nie stawiają przed nami wymogu posługiwania się pieczątką, to nie mogą tego żądać od nas urzędnicy administracji publicznej. Inaczej sprawa się przedstawia podczas kontaktów z bankami. Nierzadko już przy zakładaniu konta firmowego bank oczekuje od nas pieczęci firmowej. Tutaj już nie możemy się powołać na przepisy prawa, ponieważ instytucje finansowe zwykle mają swoje wymagania zapisane w regulaminie. Tak więc bez pieczątki może nam się nie udać dopełnić formalności w banku. Wyrobienie pieczątki to nie jest duży koszt, nie wymaga też od nas dużo wysiłku, a jak wynika z powyższego, mimo że posługiwanie się nią nie jest wymagane prawem, to jej brak może nam bardzo utrudnić działania już na starcie działalności gospodarczej. Lepiej więc sobie tego oszczędzić i udać się do instytucji już z własną pieczątką.