Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy

Uprawnienie do urlopu wypoczynkowego to najważniejsze z praw pracowników. Zaznaczyć jednak należy, iż prawo to jest stosunkowo rygorystycznie ograniczone przez przepisy obowiązującego w Polsce prawa pracy. O ile zgodnie z przepisami pracownik ma prawo skorzystać z urlopu, to pracodawca może odmówić prawa do urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy dla pracownika i wytyczne jego udzielania z pewnością dotyczyć będą znaczną ilość pracowników. Z regulacjami udzielania zatrudnionym urlopów wypoczynkowych zaznajomisz się najpewniej na naszym portalu o kadrach i płacach.

Ilość dni urlopu wypoczynkowego jakie można udzielić pracownikowi uzależniona jest od aktualnego stażu pracy oraz od faktu, czy zawarł umowę o pracę po raz 1 w swoim życiu. Do tego stażu pracy zalicza się pracownikowi dodatkowo wykształcenie.

Odpowiednie obliczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi jest niezwykle istotne. Nienależyte wyliczenie ilości dni urlopu wypoczynkowego może spowodować sankcje, jakie pracodawcy wymierza właściwy organ kontrolny.