Urlopy wychowawcze

Urlopy wychowawcze

Możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego to najważniejsze z uprawnień pracowniczych. Podkreślić jednak trzeba, że prawo to bywa mocno ograniczone przepisami obowiązującego w Polsce prawa pracy. O ile bowiem zatrudniony ma prawo skorzystać z urlopu, to dający zatrudnienie może odmówić prawa do urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy i wytyczne jego udzielania z pewnością zainteresują wielu pracowników. Z zasadami udzielania zatrudnionym urlopów wypoczynkowych zapoznasz się najszybciej na naszym portalu o kadrach i płacach.

Ilość dni urlopu wypoczynkowego których można udzielić pracownikowi zależy od bieżącego stażu zatrudnienia i od faktu, czy zawarł umowę o pracę po raz pierwszy w życiu. Do tego stażu zatrudnienia zalicza się pracownikowi oprócz tego wykształcenie.

Prawidłowe obliczenie ilości dni urlopu wypoczynkowego, przysługującego pracownikowi jest niezwykle ważne. Nieprawidłowe naliczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego może przynieść kary, które może wymierzyć właściwy organ kontrolny.