W$p1erajmy Hosp1cja w kraju

Dobroczynność jest dziś w cenie. Promowanie takich akcji jest chwalebne i winno być w pewnym sensie obowiązkiem wszystkich ludzi. Akcje takie jak w$p1erajmy Hosp1cja powinny być silnie wspierane. Niestety obywateli dobrej woli jest tak naprawdę mało. I choć akcja w$p1erajmy Hosp1cja nie niesie za sobą ponoszenia wielkich kosztów, to wiele firm i osób niechętnie patrzy na tego typu działania. Myślą, że jest to jakaś wewnętrzna gierka kogoś bogatego, lub sprytnego, a tymczasem jest to po prostu pomoc płynąca z czystego serca. Warto więc dołączyć się do tej akcji i wspierać ją z całych sił. Małe istoty naprawdę potrzebują Naszej pomocy.