Portal historyczny

Portal historyczny Co Za Historia to miejsce, w którym postacie i wydarzenia z przeszłości nabierają życia i kolorów. Lekcje czy podręczniki historii, jakie znamy ze szkoły, bardzo często wioną nudą. A tymczasem jest to tak ciekawa dziedzina, że aż szkoda marnować jej potencjału. Stąd w ostatnich latach rozkwit prasy i portali popularyzujących zagadnienia związane z przeszłością.

Portal historyczny Co Za Historia – misja

Wiele mediów wykorzystuje tematy historyczne raczej jako skarbnicę sensacji, szczególnie w momentach, gdy chwila obecna okazuje się rozczarowywać pod tym względem. Co Za Historia stawia na merytoryczną i rzetelną wiedzę, opartą o badania na źródłach. Nie brak tu oczywiście śmiałych tez i niepopularnych poglądów, natomiast wynika to z badawczej przekorności bardziej, niż z pogoni za sensacją, jak to ma miejsce na wielu portalach historycznych.

Zawartość portalu historycznego

Znajdziemy tu bogaty przekrój tematyczny, zarówno jeśli chodzi o czas, przestrzeń, jak i działkę historii. Nie brak artykułów o odkryciach geograficznych, przemianach w kulturze i obyczajowości, znajdziemy także i najbardziej esencjonalne dla klasycznej historii omówienie zagadnień i wydarzeń politycznych. Portal historyczny Co Za Historia jest świetnym uzupełnieniem i ubarwieniem lekcji historii.

Głosowanie na blog o związkach

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną o psychologii i terapii związków. Zmianom kulturowym i pojawianiem się nowych struktur i form związków i małżeństw oraz rewizji modelu rodziny i małżeństwa coraz więcej uwagi skierowane jest na procesy, które wpływają na tworzenie i rozwój bliskich relacji. Blog http://psychologiapar.pl jest jedną z wielu, które opisują – w takiej czy innej postaci – tematy dotyczące związków.

Jest jednak wyjątkowa nie tylko dzięki swojej merytorycznej zawartości – wpisy tworzone są przez zawodowych psychoterapeutów i dotyczą dziedzin, które są powodem radości lub trudności życia w związku, takich jak komunikacja, czy role, jakie partnerzy w relacji obejmują – serwis doczekał się uznania również dzięki swojej odważnej formie. O Psychologii Par pisze między innymi ten serwis.

Jak wygląda?

To dobry momemnt, żeby zapoznać się z treścią strony, szczególnie z wpisami o „kontakcie”, „zdradzie”, „różnicach płci”, i innych tematach obserwowanych z perspektywy psychologii i psychoterapii. Strona umożliwia udział w dyskusji, który możliwy jest również na facebooku.

z wpisu: „Głosowanie – Psychologia Par”