WatchDog PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to fundusz, który swoje środki przeznacza w szczególności na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, a także na ich terapię zarówno publiczną, jak i zawodową. Środki pochodzące z funduszu PFRON są zatem wykorzystywane na rozliczne postaci dofinansowania aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a pochodzą z obowiązkowych wpłat pracowników firm spełniających sprecyzowane przez prawo warunki. Działalność PFRON jest przedmiotem zainteresowania wielu osób, stąd koncept stworzenia forum wymiany opinii i wiadomości dotyczących tego organu. Portal Watchdog PFRON stanowi właśnie taką platformę. Watchdog próbuje w sposób samodzielny i bezstronny interpretować dystrybucję środków publicznych, które są przeznaczone na wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych, śledzi oraz komentuje wszelkie prawne i systemowe założenia w dziedzinie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.