Klasy Integracyjne

Klasy integracyjne w polskim szkolnictwie zaczęły powstawać w latach 90 XX wieku. Maksymalna dopuszczalna ilość uczniów w takiej klasie wynosi 20 osób w tym pięciu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia intergracyjnego. W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący oraz pedagog specjalny. Uczniem integracyjnym może zostać dziecko: przewlekle chore, z niedosłuchem, niedowidzące, autyzmem, aspergenem.