Rekomendujemy stronę https://dotacjedlarolnictwa.pl

Wyższe dotacje z PROW w 2019 roku dla młodych rolników oraz na biznes na obszarze wiejskim.W tym roku gospodarze rolni mogą polegać na obszerniejszej wyższej dotacji, niż w poprzednich latach. Modyfikacje wprowadzono w kilku strefach. budżetowe asysta skierowane do młodszych rolników zwiększyło się z 100 tysięcy do 150 tysięcy złotych. kolejno dotacje na prowadzenie inwestycji na wsi podwyższono do 150 tysięcy złotych w przypadku do działalności gospodarcze samozatrudnienia – 200 tysięcy. Dodatkowo 1 stanowisko pracy i 250 tysięcy (dodatkowe 2 lub więcej miejsc pracy). Przy czym unowocześnianie domostw rolnych stała się powszechna dla nieco większej liczby gospodarstw, niż kiedykolwiek. Najnowszą minimalną wielkością ekonomiczną gospodarstwa domowego ustalono na 13 poziomie tysięcy euro niż sięga 10 tysięcy euro. Ponadto w nowe formie PROW wdrożono inwestycje powiązane z nawodnieniami. Pomoc w tych operacjach dla rolników pracujących na miejscach bardziej narażonych na suszę stanowi 100 tysięcy złotych na gospodarstwo Skorzysta z niej każdy rolnik bez wyjątku na wielkość ekonomicznąwartość ekonomiczną gospodarstwa. Dotacje unijne dla rolnictwa w 2019 – środki na ochronę środowiska i modernizacjęJedną z postaci wsparcia zaproponowanych w roku 2019 był nabór wniosków, które mają na celu ochronę wód przed skażeniem azotanami. Wnioski można było oddawać do 25 lutego. Program zadedykowano gospodarstwom rolnym zajmującym się produkcję zwierzęcą. Pomoc adresowano na inwestycje przystosowujące. Pracę gospodarstw do przepisów prawnych wynikających z nowej ustawy Przepisy wodne, w zakresie magazynowania nawozów naturalnych oraz kiszonek. Wsparcie dosięga też zaopatrzenie gospodarstw rolnych w maszyny, które służą do aplikowania nawozów naturalnych. pomoc wynosi do 100 tysięcy złotych na pojedyncze domostwo rolne.Dopłaty dla małych przetwórni firm przetwarzającychW 2019 roku wykonano też nabór na tzw. małe przetwórstwo. Jest to program dla rolników planujących otworzy małe firmy przetwarzające, w których głównie przetwarza się wyroby z własnego domostwa rolnego. W następnych miesiącach tego roku kalendarzowego ogłoszony zostanie nabór dokumentów na modernizację małych gospodarstw oraz na dodatkowe premie dla młodych rolników, w zakresie działań premiowanych Na wiosnę rozplanowano nabór na modernizację gospodarstw rolnych na strefy tematyczne, to znaczy i rozwój hodowli świń rozwój wytwarzania, mleka i bydła hodowlanego. W czerwcu rozpocznie się nabór na dodatki pieniężnena zapoczątkowanie działalności pozarolniczej, czyli dla rolników, którzy chcą uruchomić działalności jednoosobową będącą formę pozarolnicze, aby otrzymać kolejny przychów do własnych gruntów rolnych.

Uprawa marchwi

E-warzywnictwo.pl to serwis internetowy, który jest poświęcony zwłaszcza dla producentów warzyw, owoców, nasion, ale też posiadaczy gospodarstw rolniczych i biznesmenów. Użytkownicy portalu rolniczego mają okazję wymieniać informacje na forum, sprzedawać w dziela ogłoszeń, uzyskiwać innowacyjne informacje i doświadczenia, nawiązywać kontakty biznesowe, które są bez wątpienia czymś bezcennym. Na stronie także mnóstwo wiadomości o uprawie warzyw, o tym w jaki sposób je użyźniać, a na dodatek, na bieżąco są umieszczane newsy ze świata warzywnictwa, np. przechowywanie warzyw. To wszystko sprawia właśnie, że każdy z nas powinien odwiedzać ten portal, bo tutaj zawsze jest szansa, ze znajdziemy informacje, które są nieodzowne nawet w trakcie uprawianiu prywatnego warzywniaka na działce.