Hale stalowe

Struktury stalowe wielokrotnie używane są w takich sytuacjach jako najszybszy oraz najefektywniejszy sposób zamiany targowiska w pasaż – pawilon handlowy. W pewnych sytuacjach władze miejskie rozkazują eliminację bazaru, nawet jeżeli jest on zorganizowany pod dachem. Jedynym wyjściem z sytuacji jest obudować konstrukcje tak, żeby powstały smart solutions. Jest to dość prędki oraz funkcjonalny sposób na obejście nakazu likwidacji targowiska. Co istotniejsze – władze z reguły nakazują likwidacje rynku pozostawiając sobie możliwość cofnięcia tej decyzji, o ile zbywcy zainwestują w struktury stalowe – ulepszając w ten sposób wygląd oraz całościową estetykę całego terenu.