Lokalizacja pojazdów komunalnych

AWIA EKO pomoże zlokalizować każdy z pojazdów komunalnych, który zostanie podłączony do systemu. Monitoring tego typu pojazdów jest bardzo ważny ze względu na obowiązujące przepisy prawne nakazujące objęcie tego typu działaniami wszystkie samochody, które są przeznaczone do zbierania i wywożenia śmieci na wysypiska. Lokalizacja pojazdów komunalnych umożliwia pełną kontrolę nad pracą zespołu śmieciarki i daje bezpośrednie i szybkie informacje o prawidłowym obchodzeniu się z odpadami. Uniemożliwia wywożenie śmieci „na lewo”. AWIA to również monitoring pojazdów służbowych oraz monitoring maszyn.