Adwokat – władza rodzicielska Gdańsk

Władza rodzicielska to zestaw praw i obowiązków, jakie względem małoletniej osoby mają jej rodzice|rodzice mają względem dzieci. Związane są z wszystkimi aspektami wychowania, pieczą nad majątkiem małoletniego i ustawowe przedstawicielstwo.

Władza rodzicielska musi być sprawowana w sposób zapewniający dziecku zaspokojenie jego potrzeb, chroniący jego dobro. Rodzice mają dbać o wszechstronny rozwój swoich dzieci i przygotowują je do wejścia w dorosłe życie.

Wszelkie odstępstwa od tych zasad mogą skutkować ograniczeniem władzy rodzicielskiej albo jej odebraniem. Jako, że w czasie rozwodu powstaje wiele emocji, które sprowadzają się do walki o dzieci warto poprosić o pomoc adwokata celem zapewnienia największego poziomu jakościowego obrony.