USG jamy brzusznej Wrocław

W badaniu usg jamy brzusznej, przy mocno zaznaczonych cechach nadciśnienia wrotnego udaje się niekiedy wykazać niewielką ilość wolnego płynu pomiędzy pętlami jelit. Badanie USG pozwala uwidocznić w jamie brzusznej już bardzo małe ilości płynu, którego nie można stwierdzić badaniem fizykalnym. Przy ułożeniu badanego w pozycji na wznak, znajduje się on w miednicy małej. Większe ilości płynu układają się na kształt półksiężyca w sąsiedztwie prawego płata wątroby. Wielkość wątroby w zaawansowanej marskości nie jest charakterystyczna – wykonując usg jamy brzusznej spotyka się zarówno bardzo małe, jak i wyraźnie powiększone. Znaczne powiększenie wątroby widzi się częściej w marskości na tle niewydolności krążenia. Podczas badania usg jamy brzusznej trzeba też pamiętać, że istnieje pewne podobieństwo pomiędzy obrazem pęcherzyka żółciowego całkowicie wypełnionego złogami i pętlą jelita zawierającą gazy jelitowe. Dla początkujących ultrasonografistów to podobieństwo może być tak duże, że prowadzi niekiedy w rezultacie do fałszywego rozpoznania kamicy pęcherzyka żółciowego. Pewną przeszkodę w rozpoznawaniu kamicy pęcherzyka stanowi stwierdzenie w nim tzw. „błotka żółciowego”, czyli bardzo silnie zagęszczonej żółci. W badaniu usg jamy brzusznej silnie hyperechogeniczny osad, często dający cień akustyczny, którego górna powierzchnia układa się przy zmianach pozycji ciała poziomo, może maskować znajdujące się w nim drobne złogi. Problem „blotka żółciowego” jest nieco kontrowersyjny, ponieważ przejście pomiędzy zagęszczeniem żółci, a istnieniem bardzo drobnych, nieuwapnionych złogów jest bardo płynne i umowne. Aparat USG pokazuje obraz w czasie rzeczywistym – umożliwia precyzyjne wykonanie pomiarów narządów i głębokości ich położenia, pozwalając na wykrycie zmian chorobowych i patologicznych w narządach.