Słupy na działce

Ostatnie lata przyniosły wiele inwestycji. Budowano drogi, linie elektroenergetyczne. Naprawiano te już istniejące. Wszystko robiono w imię dobra publicznego i wyższego celu. Jednym z nich mistrzostwa piłkarskie.

W ramach tej działalności wiele osób dowiedziało się, że ich nieruchomości potrzebne są na cele publicznego, bo na nich zbudownae mają być nowe jezdnie, albo skonstruowane będą słupy elektroenergetyczne.

Wiąże się z tym wiele ludzkich nieszczęść, bo państwo działając w imię dobra publicznego wielokrotnie ustanawiał służebności w sposób trudny do zrozumienia i mało akceptowalny przez zobowiązanych do świadczeń. W takich sytuacjach warto poprosić o pomoc adwokata, bo adwokat zna przepisy i pomoże wynegocjować dobrą umowę służebności.