Adwokat Gdańsk- Prawo nieruchomości

Chodziaż majątkowe aspekty prawne związane z nieruchomościami może prowadzić wyłącznie notariusz, to należy stwierdzić, że w części spraw wsparcia w szerszym zakresie dać nam może mecenas. Adwokat zajmie się dla przykładu sprawdzeniem sytuacji prawnej nieruchomości, pomoże w sytuacji, gdy niezbędne jest uzgodnienie umowy lokującej sieć elektroenergetyczną na działce.

W Gdańsku jest wiele kancelarii adwokackich, ale nie każda zajmuje się prawem nieruchomości. Jedną z nich jest Kancelaria Adwokacka Gdańsk prowadzona przez mecenas Beatę Nowakowską. Adwokat Beata Nowakowska pomaga w sprawie nieruchomości w Gdańsku i na Pomorzu.

Słupy na działce

Ostatnie lata przyniosły wiele inwestycji. Budowano drogi, linie elektroenergetyczne. Naprawiano te już istniejące. Wszystko robiono w imię dobra publicznego i wyższego celu. Jednym z nich mistrzostwa piłkarskie.

W ramach tej działalności wiele osób dowiedziało się, że ich nieruchomości potrzebne są na cele publicznego, bo na nich zbudownae mają być nowe jezdnie, albo skonstruowane będą słupy elektroenergetyczne.

Wiąże się z tym wiele ludzkich nieszczęść, bo państwo działając w imię dobra publicznego wielokrotnie ustanawiał służebności w sposób trudny do zrozumienia i mało akceptowalny przez zobowiązanych do świadczeń. W takich sytuacjach warto poprosić o pomoc adwokata, bo adwokat zna przepisy i pomoże wynegocjować dobrą umowę służebności.