Unieważnienie małżeństwa

Jak długo męczy się sprawa o rozwód kościelny, więc o unieważnienie? Przewidywany średni czas trwania toczącej się kwestii to około jednego roku w pierwszej instancji i do sześciu miesięcy w drugiej instancji, a zatem w zgodzie z prawem kanonicznym, sprawa powinna trwać nie dłużej, jak osiemnaście miesięcy. Można więc dość łatwo stwierdzić, iż w wypadku rzeczy niesłychanie czytelnych od momentu wniesienia oskarżenia powodowego do dania wyroku upłynie co najmniej jeden rok, zaś jeśli chodzi o sprawy bardziej skomplikowane, to czasem czas ten podlega wydłużeniu – z zasady jest to czas do dwóch lat razem w obu instancjach. Większość skarg o stwierdzenie nieważnie zawartego małżeństwa zostaje rozpatrzona dobrze dla powoda czy powódki, więc warto się na to zdecydować, jeśli chcesz unieważnienia małżeństwa przez ciebie zawartego. My przeprowadzimy ciebie przez ten ciężki proces.