Psycholog nysa

Istnieje wiele elementów różnicujących psychologa od różnych specjalistów zdrowia psychicznego. Psycholog, to kobieta o wykształceniu akademickim, która ukończyła studia nauk społecznych a nie medycznych, dlatego nie posiada wiedzy do przepisywania leków farmakologicznych. „W Polsce studia psychologiczne posiadają jedynie charakter jednolitych studiów magisterskich. Studia licencjackie z psychologii nie istnieją i nie są formalnie uznawane przez Ministerstwo, czy nieformalnie przez środowisko psychologów, więc jeżeli ktoś takie proponuje to jest to zaledwie specjalność z psychologii na następnym kierunku.” Nie zawsze musi działać z ludźmi, może również rozpocząć pracę w mediach, transporcie, reklamie, w kadrach. Psycholog ma moc przeprowadzać wywiad, konsultować, diagnozować, orzekać o stanie zdrowia i oferować usług psychologicznej, ale nie ma praw do robienia psychoterapii. Aby zyskać miano psychologa specjalisty (np. klinicznego, sądowego, lub mieć uprawnienia do badania kierowców lub osób starających sie o zezwolenie na broń) musi przejść dodatkowe szkolenia, lub ukończyć studia podyplomowe. Jeśli chcesz usług psychologa, to koniecznie zgłoś się do mojego gabinetu.